home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ISA Seminar

หัวข้อ วันที่sort ascending
1 ก.ค. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 9/60 "Media Facade" 06/16/2017
24 มิ.ย. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 8/60 "เยี่ยม Glassform / Glass for better living" 05/26/2017
5-7 มิ.ย. 60 | โครงการอบรม BIM รุ่น 14 และการใช้งาน Autodesk Revit 2017 04/11/2017
22 ก.ค. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2560 "กาวยึดติดและยาแนวรู้แล้วยัง?" 04/04/2017
8 เม.ย. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/60 "ดูงาน สวิตซ์ ปลั๊ก กับ Panasonic" 03/09/2017
3-5 เม.ย. 60 | โครงการอบรม BIM และการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 13 02/23/2017
18 มี.ค.60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/60 "งานประตูเหล็ก Diamond Door และเรียนรู้อุปกรณ์กับ Häfele" 01/30/2017
25 ก.พ. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่2/60 "Metal Claddingsolid, composite & innovation" 01/17/2017
4 ก.พ. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/60 “ ศึกษาดูงาน เหล็กชุบกัลวาไนซ์ และเยี่ยมโรงงานวีว่า บอร์ด ” 10/12/2016
(ปิดรับลงทะเบียน) 6, 12-13 พ.ย. 59 | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางสถาปนิกอาชีพ'59 10/07/2016
28-30 พ.ย.59 | โครงการอบรม BIM และการใช้งาน Autodesk Revit 2017 09/14/2016
19 พ.ย. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 23/59 "Architectural Metal Work" 09/13/2016
(ปิดรับสมัคร) 17 ก.ย. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 21/59 "ศึกษาดูงาน Curtain Wall" 08/25/2016
20 ส.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาชีพ ครั้งที่ 19/59 "Architectural Glass Today" 07/22/2016
23 ก.ค. 59 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 15/59 “ ดูงาน Precast Concrete & AAC ” 06/24/2016

Pages