Skip Navigation
HUMAN LIBRARY : Let’s talk and share

“Human Library เมื่อหนังสือมีชีวิต” พบกับห้องสมุด “มนุษย์” ในมิติที่หนังสือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ หนังสือที่อ่านไม่ได้ แต่เป็นหนังสือมีชีวิต ที่เรารับรู้เรื่องราวในหนังสือผ่านการฟังและพูดคุยกับนักเขียนตัวจริง
พบกับเหล่า “หนังสือมนุษย์” หลากหลายหมวดหมู่ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง ประสบการณ์จริง และพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักอ่าน นักฟัง ทุกท่าน ได้ที่งานสถาปนิก’66

วันที่ 25 - 30 เมษายน 2566 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี

ลงทะเบียน
ติดตามผลการคัดเลือกรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม

Materials: Functionality, Sensuality and Aesthetics

มนุษย์สร้างที่ว่างหรือสเปซขึ้นเพื่อใช้งาน สร้างผนังและผิวผนังเพื่อห่อหุ้มสเปซ ปกป้องสเปซนั้นจากดินฟ้าอากาศและจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา และสร้างความเป็นส่วนตัว เมื่อมนุษย์มีความซับซ้อนขึ้น สังคมซับซ้อนขึ้น ความเป็นอยู่และบทบาทของสถาปัตยกรรมก็ซับซ้อนขึ้นตามไปด้วย การออกแบบผนังและผิวผนังอาคารเพียงเพื่อห่อหุ้มที่ว่างกลายเป็นแนวคิดที่ตกเลือนไปจากยุคสมัย เพราะในสังคมสมัยใหม่ นอกจากผิวผนังอาคารจะต้องตอบสนองการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นแล้ว มันยังได้มีส่วนทำหน้าที่แสดงออกหรือสื่อสารตัวตนของสถาปัตยกรรม ไม่ต่างจากเครื่องนุ่งห่มที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงปัจจัยสำหรับปกคลุมร่างกายได้กลายมาเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงตัวตนของผู้สวมใส่ในบริบทของสังคมร่วมสมัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไม่หยุดยั้ง ทำให้ผิวผนังอาคารมีมิติต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ เมื่อสถาปนิกสามารถเลือกใช้วัสดุและพัฒนาเทคนิคในการสร้างผิวผนัง ในการตอบสนองการใช้งานและการแสดงออกได้อย่างเสรี แทนที่ผิวผนังอาคารในมิติเดิมๆ แบบในอดีต

/ ASA Platform