24 ก.ย. 65 | ISA Behind The Scence Materials Matter 2022 : ” BRICK “

05/09/2022

  ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Behind the Scene Series บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ใหม่ของวัสดุ (Materials Matter)” วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:00-19:00 น. ณ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา พารากอน ซีนีเพล๊กซ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ในการเสวนาหัวข้อ […]

6 ส.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 02/22 SS2 : “Design and make”

06/07/2022

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 02/22 SS2 “Design and make” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง FB และ YOUTUBE สมาคมสถาปนิกสยาม […]

26 ส.ค. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 11/65 : “โอกาส และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับทุกคนได้อย่างเท่าเทียม ด้วย Universal Design”

28/06/2022

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6sbWYKBW3XLDTNNr9

2 ก.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 01/22 SS2 : “Hybrid Craftsmanship”

21/06/2022

  ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 01/22 SS2 “Hybrid Craftsmanship” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง FB และ YOUTUBE สมาคมสถาปนิกสยาม […]

23 ก.ค. 65 | ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-65 : “Architectural Precast Concrete”

20/06/2022

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/65 ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-65 : “Architectural Precast Concrete” วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Live สดทางเพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยากรรับเชิญ : […]

21 พ.ค. 65 | ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-65 “Steel VS Steel”

05/05/2022

 

16 มี.ค. 65 | ISA Dinner Talks 03/2022 “บทบาทสถาปนิกหญิง”

28/02/2022

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022 หัวข้อ ” บทบาทสถาปนิกหญิง “ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 – 19:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   การเสวนาหัวข้อ บทบาทสถาปนิกหญิง […]

26 ก.พ. 65 | ASA Talks Series 04/2022 “การออกแบบบ้านสมัยใหม่ กับ context เมือง”

10/02/2022

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 04/22 “การออกแบบบ้านสมัยใหม่กับ context เมือง” วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube […]

12 ก.พ. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 “FM Approvals”

25/01/2022

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก Register Now! CLICK   หรือ สแกน QR CODE ในโปสเตอร์   ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-65 “FM Approval” วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 […]

กิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022

19/01/2022

ในปีนี้คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการฝ่ายวิชาการด้านสถาบันสถาปนิกสยาม มองเห็นประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022 เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิกรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้เรื่องราว “บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง Behind The Scene” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเสวนาระหว่างสถาปนิกสองรุ่นที่จะมาเล่าเบื้องหลังในการทำงานแบบเจาะลึกหมดเปลือก รวมถึงกิจกรรมนี้ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการวัสดุและสถาปนิกอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ตั้งแต่เวลา 16:00-19:00 ได้แก่ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 การเสวนาหัวข้อ กว่าจะเป็น SUPERHOUSE สถาปนิกน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ออกแบบบ้านหลังใหญ่มหึมา […]