ยกเลิก 15 ต.ค. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/65 : “ไปกับเรื่องราวกระจก/อะลูมิเนียมที่ บางปู”

08/09/2022

 

20 ส.ค. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 10/65 : “รักษ์โลกที่ TCM Factory”

06/07/2022

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (199 kB)กำหนดการจัดงาน (440 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (541 kB)

4 มิ.ย. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 7/65 “เรียนรู้เรื่องลิฟต์กับ MITSUBISHI ELEVATOR”

05/05/2022

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (200 kB)กำหนดการ (138 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (275 kB)

18 มิ.ย. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 8/65 “Guardian of the Glass Featuring Siam Fiberglass”

05/05/2022

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (200 kB)กำหนดการ (212 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (251 kB)

** ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน** 25 มี.ค. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/65 ” VISIT O-NES TOWER “

03/03/2022

** ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน**   กำหนดการดูงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการดูงาน (321 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (716 kB)

19 มี.ค. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/65 “BLUESCOPE STEEL MCL3 Plant Visit @ Rayong”

14/02/2022

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการจัดงาน (446 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (2 MB)2022-03-19-Register-ดูงาน-bluescope-steel-MCL3 (580 kB)

เลื่อนกิจกรรม 22 ม.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 01/65 “Guardian of the Glass featuring Siam Fiberglass”

13/12/2021

ประกาศ เลื่อนกิจกรรม !! เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่น่าไว้วางใจ จึงขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมไปอย่างไม่มีกำหนด หากทางคณะผู้จัดงานเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว จะพิจารณาการจัดกิจกรรมและประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ update 17/01/2022   แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (580 kB)กำหนดการ (239 kB)2022-01-22-กำหนดการ-guardian-glass-sfg (239 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (361 kB)

20 ก.พ. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/64 “Jorakay Day”

23/12/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments 2021-02-20-Register-ดูงาน-jorakay-day (536 kB)2021-02-20-กำหนดการ-jorakay-day (119 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (309 kB)

6 ก.พ.64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/64 “VISIT WINDSHELL NARADHIWAS”

23/12/2020

** ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน** ** เลื่อนวันจัดงาน จากเดิม 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น วันที่ 6 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ** กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments กำหนดการ (154 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (425 kB)

19 ธ.ค. 63 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/63 “COOL WINTER STEEL”

24/09/2020

แบบตอบรับลงทะเบียน กำหนดการจัดงาน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Attachments แบบตอบรับลงทะเบียน (536 kB)กำหนดการจัดงาน (141 kB)โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (335 kB)