ที่อยู่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000132602
โทรศัพท์: 0-2319-6555
แฟกซ์: 0-2319-6419
อีเมล์: asaisaoffice@gmail.com
เว็บไซต์: www.asa.or.th

เวลาทำการ : 09.00-06.00 น.


 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
257 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์/ โทรสาร : 053-114392
อีเมล : asalanna@gmail.com


 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อีสาน)
80/27 ซอย4 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-370100
โทรสาร : 044-370100
อีเมล : esan_arch@hotmail.com


 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทักษิณ)
54 ถนนโชติวิทยะกุล 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร : 074-232377
อีเมล : asataksin@hotmail.com


 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บูรพา)
32/40-41 หมู่ 11 (เลียบทางรถไฟ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร : 094-347-6035
อีเมล : asaburapa@gmail.com