ผลการคัดเลือกรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

ASA Emerging Architecture Awards 2017 “BAAN BAAN”

ผลการคัดเลือกรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 “บ้าน บ้าน”  

 

โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 มีผู้ส่งผลงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 42 โครงการ

โดยคณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1  มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 7 โครงการ ดังนี้

โครงการ: บ้านสมใจ

สถานที่: เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่สมาชิก: 07724
สถาปนิก: นายณัฎฐวุฒิ พิริยประกอบ

โครงการ: บ้านเกียรติฟุ้ง

สถานที่: ย่านเมืองเก่าสงขลา
เลขที่สมาชิก: 07792
สถาปนิก: นายปกรณ์ เนมิตรมานสุข

โครงการ: Pal’s Residence

สถานที่: เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพฯ
เลขที่สมาชิก: 08660
สถาปนิก: นายพัชระ วงศ์บุญสิน

โครงการ: บ้าน 0.60

สถานที่: บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
เลขที่สมาชิก: อาษา 3-0246
อินทิเกรเตท ฟิลด์ บจก.

สถาปนิก:

นายพงษ์สันต์ สุวรรณมณีโชติ
นายสรกิจ กิจเจริญโรจน์
นายจินตวัฒน์ ชอบสงบ
นายธนพลพจน์ โรจน์ณัฐกุล
นายวรวุฒิ เอื้ออารีมิตร
นายก่อเกียรติ กิตติโสภณพงศ์
นายกัลยวัจน์ เลิศพีรากร
นายคณิน มัณฑนะชาติ
นายเลอพงษ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
นายกวิน หรยางกูร

โครงการ: บ้านเอกมัย

สถานที่: ซอยเอกมัย 18
เลขที่สมาชิก: 12717
สถาปนิก นายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล

โครงการ: บ้านน่ารัก

สถานที่: ย่านเมืองเก่าสงขลา
เลขที่สมาชิก: 07792
สถาปนิก: นายปกรณ์ เนมิตรมานสุข

โครงการ: O-ART-IM HOUSE

สถานที่: พระราม 9 ซอย 26
เลขที่สมาชิก: อาษา 1-0214
สถาปนิกสุข บจก.
สถาปนิก นายรุจนัมพร เกษเกษมสุข