NEW FACES : สตูดิโอสถาปนิกถิ่นใต้ SEA.MONKEY.COCONUT (เล ลิง พร้าว)

“หัวหินมีขนาดและความพอดีในความเป็นเมืองและธรรมชาติ”

หากคุณชื่นชอบงานออกแบบเช่นเดียวกับเรา ถึงเวลาแล้วกับการเดินหน้าสู่สตูดิโอสถาปนิกแดนใต้ SEA.MONKEY.COCONUT (เล ลิง พร้าว) ค้นหาคล็ดลับในการทำงานสถาปัตยกรรมที่นอกจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แล้ว ยังต้องไม่ลืมเพิ่มคุณค่าให้แก่ชิ้นงานนั้นๆ

ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่วารสารอาษาครู ฉบับ 11 NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการทำงานของออฟฟิศ

ใช้เวลาเข้าใจลูกค้า/ผู้ใช้งาน ไม่ติดกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายที่ทำงานกับเรามีปัญหาน้อยที่สุด การร่วมงานกับสถาปนิกเป็นลักษณะ project partner คือทำงานร่วมกันตามขนาดของแต่ละโครงการคือทำงานร่วมกันตามขนาดของแต่ละโครงการและความสนใจที่มีร่วมกัน

 

จากการทำงานที่ผ่านมา นิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไรหรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

คุณค่าของสถาปัตยกรรมอยู่ที่ผู้ใช้งาน หากการออกแบบสามารถเพิ่ม/เติมคุณค่าของพื้นที่ทั้งทางกายภาพและจิตใจแก่ผู้ใช้งานได้ ก็ถือว่างานประสบความสำเร็จ

 

 

ความยาก ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เจอในการทำออฟฟิศตนเองและแก้ปัญหาหรือผ่านพ้นมันมาได้อย่างไร

การทำงานทั้งหมดด้วยสถาปนิกโดยไม่ใช้ระบบออฟฟิศแบบเดิมเป็นเรื่องที่บังคับให้ต้องทำงานหรือจัดการในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น เรื่องการทำแบบเองทุกขั้นตอน การเงิน การตลาด ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยแต่นั่นก็ทำให้ทีมงานมีความเข้าใจโครงการ นั้นๆ ในเชิงลึก และทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

 

ต้องเตรียมตัว/ปรับตัว ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต่างๆ และความท้าทายใหม่ๆ ในยุคสมัยปัจจุบันอย่างไรบ้าง

พยายามใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ช่วยลดเวลาการทำงานและความผิดพลาดให้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด เป็นความท้าทายที่ยาก และเรื่องของการที่จะไม่หลงไปกับกระแสความเปลี่ยนแปลงจนลืมความเชื่อในการทำงานของเราเอง

 

ทำไมถึงมาเปิดออฟฟิศที่ประจวบคีรีขันธ์

หัวหินมีขนาดและความพอดีในความเป็นเมืองและธรรมชาติ

 

ปัจจุบันความเข้าใจต่องานสถาปัตยกรรมและการประกอบวิชาชีพ ในวงการก่อสร้างช่างพื้นพื้น ช่างท้องถิ่น และสังคมทั่วไป เป็นอย่างไรบ้าง

โดยรวมแล้วในภาคสังคมทั่วไปก็ดีขึ้นทั้งในเรื่องของความใส่ใจและความตระหนักถึงคุณค่า แต่ในส่วนของภาครัฐนั้น โดยรวมยังถือว่าน้อยมากทั้งเรื่องนโยบายและความเข้าใจ

 


Founded in: 2012

Founder: Washirasak Maneewattanapruk

Number of staff: 1