เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ทางสมาคมสถาปนิกฯจะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนที่จะถูกนำเผยแพร่ลงในเว็บไซต์

ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะของโพสต์ท่านได้ที่หน้าข้อมูลสมาชิก

 

 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์