ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกใช้บังคับชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ

กฎหมายอาคาร > กฎหมายการผังเมือง > กฎกระทรวงผังเมืองรวม > ข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวแทนผังเมืองรวมที่หมดอายุ


วันที่ประกาศล่าสุด: 1 มี.ค. 2566

กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร
เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก
นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์
นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง
พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง เลย
สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สระบุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย
อ่างทอง อุทัยธานี อุบลราชธานี
  • ผังเมืองรวมที่หมดอายุแล้วและยังไม่มีฉบับใหม่ออกใช้บังคับ อาจมี ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ออกตามกฎหมายควบคุมอาคาร ใช้บังคับชั่วคราวจนกว่าจะประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ลำดับ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ใน… วันที่ประกาศ
กระบี่
1 เขตเทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ พ.ศ. 2555 26 เม.ย. 55
กาญจนบุรี
1 ท้องที่อบต.เกาะสำโรง อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2555 11 ก.ย. 55
2 ท้องที่อบต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2555 19 พ.ย. 55
3 ท้องที่เทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2555 25 ม.ค. 56
4 ท้องที่อบต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2555 25 ม.ค. 56
5 ท้องที่เทศบาลตำบลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ก.พ. 56
6 ท้องที่อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2555 20 ก.พ. 56
7 ท้องที่เทศบาลต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2556 29 เม.ย. 56
8 ท้องที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2558 5 พ.ย. 58
กาฬสินธุ์
1 ท้องที่เทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 มี.ค. 54
กำแพงเพชร
1 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 9 มี.ค. 55
1.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
29 ม.ค. 59
2 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.สระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 18 ธ.ค. 55
3 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ท่าขุนราม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 มี.ค. 57
4 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชุม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 ม.ค. 58
5 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 17 ก.พ. 59
ขอนแก่น
1 ท้องที่เทศบาลตำบลบึงเนียม อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2556 24 ต.ค. 56
2 ท้องที่อบต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2557 18 พ.ย. 57
3 ท้องที่เทศบาลเมืองศิลา อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2557 16 ธ.ค. 58
4 ท้องที่อบต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2560 16 ก.พ. 60
5 ท้องที่เทศบาลเมืองชุมแพ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2559 8 พ.ค. 60
จันทบุรี
1 ท้องที่เทศบาลตำบลเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 9 พ.ย. 52
2 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 พ.ย. 52
3 ท้องที่อบต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 พ.ย. 52
4 ท้องที่เทศบาลตำบลท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 30 พ.ย. 52
5 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 13 ม.ค. 53
5.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 11 ก.พ. 62
6 อบต.สีพยา – บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 5 ก.พ. 53
7 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 30 ส.ค. 53
7.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 22 มิ.ย. 55
8 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 4 ม.ค. 56
9 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลเกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 ม.ค. 56
10 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 26 ก.พ. 56
11 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลวันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 11 มี.ค. 56
ฉะเชิงเทรา
1 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 5 มี.ค. 55
2 พื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตเทศบาลต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 9 มี.ค. 55
3 พื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตเทศบาลต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 14 พ.ค. 55
4 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 30 พ.ค. 55
5 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 27 ส.ค. 55
6 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 29 พ.ค. 56
6.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 7 ม.ค. 57
6.2 • (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 5 พ.ย. 58
7 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.โสธร อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 2 ส.ค. 56
8 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.ท่าไข่ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 27 ก.ย. 56
9 ท้องที่อบต.คลองนา อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 25 พ.ย. 56
10 ท้องที่อบต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 4 มี.ค. 57
11 ท้องที่อบต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 57
12 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.บางขวัญ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 ุ6 ต.ค. 57
13 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.วังตะเคียน อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 12 ม.ค. 58
ชลบุรี
1 ท้องที่เขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 พ.ค. 53
2 ท้องที่เขตอบต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 26 พ.ค. 53
3 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 16 ก.ค. 53
4 ท้องที่เขตอบต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ก.ย. 53
5 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 ต.ค. 53
6 ท้องที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ศ. 2555 23 เม.ย. 55
7 เขตอบต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ศ. 2555 14 พ.ย. 55
8 เขตอบต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ศ. 2555 29 เม.ย. 56
9 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 16 ธ.ค. 56
10 ท้องที่อบต.บ้านเชิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ศ. 2557 6 ก.พ. 58
11 ท้องที่เทศบาลตำบลกุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พ.ศ. 2558 22 ต.ค. 58
ชัยภูมิ
1 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ พ.ศ. 2558 21 ม.ค. 59
ชุมพร
1 ท้องที่อบต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร พ.ศ. 2556 28 ก.พ. 57
เชียงราย
1 ท้องที่เขตเทศบาลตําบลสันทราย อ.เมืองฯ จ.เชียงราย พ.ศ. 2557 6 มี.ค. 58
2 ท้องที่เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองฯ จ.เชียงราย พ.ศ. 2558 24 มี.ค. 58
3 ท้องที่เขตอบต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย พ.ศ. 2558 23 เม.ย. 58
4 ท้องที่บางส่วนของเทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองฯ จ.เชียงราย พ.ศ. 2557 12 พ.ค. 58
5 ท้องที่เขตอบต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย พ.ศ. 2558 9 มิ.ย. 58
6 พื้นที่บางส่วนของเขตเทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมืองฯ จ.เชียงราย พ.ศ. 2558 27 ก.ค. 58
7 ท้องที่บางส่วนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พ.ศ. 2558 13 พ.ย. 58
8 ท้องที่บางส่วนของเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พ.ศ. 2558 13 พ.ย. 58
ตรัง
1 ท้องที่อบต.นาตาล่วง อ.เมืองฯ จ.ตรัง พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 มิ.ย. 54
2 ท้องที่อบต.บางรัก อ.เมืองฯ จ.ตรัง พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 มิ.ย. 54
3 ท้องที่เขตเทศบาลนครตรัง อ.เมืองฯ จ.ตรัง พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 มิ.ย. 54
4 ท้องที่อบต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ตรัง พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 มิ.ย. 54
ตราด
1 ท้องที่อบต.เนินทราย อ.เมืองฯ จ.ตราด พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 1 เม.ย. 56
ตาก
1 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองตาก อ.เมืองฯ จ.ตาก พ.ศ. 2556 30 ธ.ค. 56
2 ท้องที่เขตอบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2560 30 ต.ค. 60
3 ท้องที่เขตอบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองฯ จ.ตาก พ.ศ. 2560 3 ม.ค. 61
4 ท้องที่เขตอบต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก พ.ศ. 2560 14 ก.พ. 61
5 ท้องที่เทศบาลตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก พ.ศ. 2560 21 ก.พ. 61
6 ท้องที่เขตอบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก พ.ศ. 2560 5 มี.ค. 61
7 ท้องที่เขตอบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2561 5 มี.ค. 61
8 พื้นที่บางส่วน ในท้องที่เขตอบต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2563 15 พ.ค. 61
9 ท้องที่เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2561 31 พ.ค. 61
10 ท้องที่เขตอบต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก พ.ศ. 2561 31 พ.ค. 61
11 ท้องที่เขตอบต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก พ.ศ. 2561 18 มิ.ย. 61
12 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก พ.ศ. 2560 18 ก.ค. 61
13 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2561 18 ก.ค. 61
13.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3 ก.ย. 62
14 ท้องที่เขตอบต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก พ.ศ. 2561 18 ก.ค. 61
15 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก พ.ศ. 2561 26 ก.ค. 61
16 ท้องที่เขตอบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2561 2 ต.ค. 61
16.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 1 เม.ย. 63
17 ท้องที่เขตอบต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 61
18 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2562 17 มิ.ย. 62
19 ท้องที่เขตอบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2561 3 ก.ค. 62
19.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 22 ก.พ. 64
20 ท้องที่เขตอบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ. 2562 3 ก.ย. 62
นครนายก
1 พื้นที่บางส่วนของอบต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.นครนายก พ.ศ. 2557 30 ธ.ค. 57
2 ท้องที่อบต.บ้านใหญ่ อ.เมืองฯ จ.นครนายก พ.ศ. 2562 1 ก.ค. 62
3 ท้องที่บางส่วนของอบต.วังกระโจม อ.เมืองฯ จ.นครนายก พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62
4 ท้องที่อบต.พรหมณี อ.เมืองฯ จ.นครนายก พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62
นครปฐม
1 เขตเทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พ.ศ. 2556 (ชุมชนอ้อมใหญ่) ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 ก.ค. 56
2 ท้องที่อบต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม พ.ศ. 2556 27 ก.ย. 56
3 ท้องที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 11 มี.ค. 57
4 ท้องที่อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว **
1 เม.ย. 57
5 ท้องที่เทศบาลตำบลมาบแค อ.เมืองฯ จ.นครปฐม พ.ศ. 2560 5 ก.ย. 60
6 ท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม พ.ศ. 2560 11 ต.ค. 60
6.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 28 พ.ย. 61
6.2 • (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 19 ม.ค. 65
7 ท้องที่เทศบาลตำบลบ่อพลับ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม พ.ศ. 2560 30 ต.ค. 60
8 ท้องที่อบต.สนามจันทรื อ.เมืองฯ จ.นครปฐม พ.ศ. 2561 13 พ.ย. 61
นครพนม
1 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม พ.ศ. 2565 10 ส.ค. 65
นครราชสีมา
1 เขตท้องที่บางส่วนของอบต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2555 26 ก.ค. 55
2 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 ส.ค. 56
3 เขตพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2556 14 ส.ค. 56
4 ท้องที่เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2557
27 พ.ค. 57
5 ท้องที่บางส่วนของเทศบาลตำบลเมืองโคกกรวด อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2557
30 พ.ค. 57
6 เขต อบต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2557
30 พ.ค. 57
7 ท้องที่เขต อบต.หมื่นไวย อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2560 11 ต.ค. 60
นครศรีธรรมราช
1 ท้องที่อบต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 ก.ค. 52
2 ท้องที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 ก.ย. 52
3 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553 6 พ.ค. 53
4 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553 16 ก.ย. 53
5 ท้องที่เทศบาลตำบลนาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 28 มี.ค. 57
นครสวรรค์
1 พื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2557 26 ธ.ค. 57
2 ท้องที่อบต.เกุยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2558 2 เม.ย. 58
3 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2558 23 มิ.ย. 58
นนทบุรี ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว **
1 เขตอบต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 เม.ย. 55
2 เขตเทศบาลต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 2 พ.ค. 55
3 เขตอบต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 พ.ค. 55
4 เขตเทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 16 พ.ค. 55
5 เขตอบต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 พ.ค. 55
6 เขตอบต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 พ.ค. 55
6.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 4 ส.ค. 64
7 เขตอบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 30 พ.ค. 55
7.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 22 พ.ย. 56
8 เขตอบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 15 มิ.ย. 55
9 เขตอบต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 25ุ64 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 ก.ย. 64
10 เขตอบต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 มิ.ย. 55
11 เขตอบต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 ก.ค. 55
12 เขตอบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2563 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 25 ธ.ค. 63
13 เขตอบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 ก.ค. 55
14 เขตอบต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 18 ก.ค. 55
15 เขตเทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 ส.ค. 55
16 เขตเทศบาลตำบลไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 25 ธ.ค. 57
17 เขตอบต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 ส.ค. 55
18 เขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 5 ก.ย. 55
19 เขตอบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 ก.ย. 55
20 เขตอบต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 ก.ย. 55
21 เขตอบต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 26 ต.ค. 55
22 เขตอบต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 พ.ย. 55
23 เขตอบต.บางกร่าง อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 พ.ย. 55
24 เขตอบต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 พ.ย. 55
25 เขตอบต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 พ.ย. 55
26 เขตอบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 พ.ย. 55
27 เขตเทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 19 พ.ย. 55
28 เขตอบต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 พ.ย. 55
29 เขตเทศบาลตำบลไทรม้า อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 12 ธ.ค. 55
30 เขตอบต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ธ.ค. 55
31 เขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 ม.ค. 56
32 เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 11 ม.ค. 56
33 เขตอบต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 ม.ค. 56
34 เขตอบต.บางรักน้อย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 29 ม.ค. 56
35 เขตอบต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 ก.พ. 56
36 เขตอบต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 15 ก.พ. 56
36.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10 เม.ย. 61
37 เขตอบต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ก.พ. 56
38 เขตอบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 1 มี.ค. 56
39 เขตอบต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 1 มี.ค. 56
40 เขตเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 18 มี.ค. 56
41 ท้องที่เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 5 เม.ย. 56
42 ท้องที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 5 เม.ย. 56
43 เขตอบต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 6 มิ.ย. 56
44 เขตเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 ส.ค. 56
45 เขตเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว **
28 มี.ค. 57
46 เขตอบต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 9 มิ.ย. 58
47 เขตเทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ศ. 2564 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 มิ.ย. 65
48 เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ศ. 2564 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 ก.ย. 65
นราธิวาส
1 ท้องที่อบต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พ.ศ. 2557 6 ก.พ. 57
2 ท้องที่อบต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พ.ศ. 2557 21 มี.ค. 57
บุรีรัมย์
1 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2552 30 ต.ค. 52
2 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2552 2 เม.ย. 53
3 ท้องที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2556 14 ต.ค. 56
ปทุมธานี
1 เขตอบต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557 6 มิ.ย. 57
2 เขตอบต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557
7 ส.ค. 57
2.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 21 เม.ย. 58
3 เขตอบต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557
29 ก.ย. 57
4 เขตอบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557
6 ต.ค. 57
5 เขตอบต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557
27 ต.ค. 57
6 เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557 14 พ.ย. 57
7 เขตเทศบาลตำบลบางพูน อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557 11 ธ.ค. 57
8 เขตอบต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557 22 ธ.ค. 57
9 เขตอบต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2557 26 ธ.ค. 57
10 เขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2558 17 พ.ย. 58
ประจวบคีรีขันธ์
1 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 18 ส.ค. 53
1.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 30 เม.ย. 57
2 ท้องที่เขตอบต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 20 ก.ย. 53
3 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 15 ก.พ. 54
4 ท้องที่เขตอบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 15 ก.พ. 54
4.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 14 พ.ย. 55
5 ท้องที่เขตอบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 26 ก.พ. 54
6 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 17 มิ.ย. 54
7 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 24 พ.ย. 57
ปราจีนบุรี
1 ท้องที่อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 11 ม.ค. 55
พระนครศรีอยุธยา
1 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 7 ส.ค. 56
2 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 20 ส.ค. 56
3 เขตเทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 26 พ.ย. 56
4 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 29 พ.ย. 56
5 เขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 30 ธ.ค. 56
6 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 20 ม.ค. 57
7 พื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตเทศบาลเมืองอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 31 ต.ค. 57
8 เขตอบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 31 ต.ค. 57
9 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 22 ม.ค. 58
10 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 4 ก.พ. 58
11 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 17 มี.ค. 58
12 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 19 มี.ค. 58
13 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558 5 มิ.ย. 58
 13.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 30 มิ.ย. 59
14 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558
20 ส.ค. 58
15 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 2 พ.ย. 58
16 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558 3 ธ.ค. 58
พะเยา
1 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมืองฯ จ.พะเยา พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 4 ต.ค. 56
2 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองฯ จ.พะเยา พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 พ.ย. 56
พังงา
1 ท้องที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พ.ศ. 2556 19 เม.ย. 56
2 ท้องที่เทศบาลตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พ.ศ. 2556 19 เม.ย. 56
3 ท้องที่อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พ.ศ. 2555 19 เม.ย. 56
4 ท้องที่อบต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พ.ศ. 2555 19 เม.ย. 56
5 ท้องที่อบต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พ.ศ. 2555 19 เม.ย. 56
6 ท้องที่เทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา พ.ศ. 2558 7 พ.ค. 58
7 ท้องที่อบต.ตากแดด อ.เมืองฯ จ.พังงา พ.ศ. 2558 7 พ.ค. 58
8 ท้องที่อบต.เกาะปันหยี อ.เมืองฯ จ.พังงา พ.ศ. 2560 31 ก.ค. 60
พัทลุง
1 ท้องที่อบต.ควนมะพร้าว อ.เมืองฯ จ.พัทลุง พ.ศ. 2556 26 ส.ค. 56
2 ท้องที่เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อ.เมืองฯ จ.พัทลุง พ.ศ. 2556 27 ส.ค. 56
3 ท้องที่เทศบาลตำบลพญาขัน อ.เมืองฯ จ.พัทลุง พ.ศ. 2556 19 ก.ย. 56
4 ท้องที่เทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมืองฯ จ.พัทลุง พ.ศ. 2556 4 ต.ค. 56
5 ท้องที่อบต.ลำปำ อ.เมืองฯ จ.พัทลุง พ.ศ. 2556 24 ต.ค. 56
6 ท้องที่อบต.ตำนาน อ.เมืองฯ จ.พัทลุง พ.ศ. 2556 18 พ.ย. 56
7 ท้องที่เทศบาลตำบลเขาเจียก อ.เมืองฯ จ.พัทลุง พ.ศ. 2556 23 ธ.ค. 56
พิจิตร
1 เขตอบต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ต.ค. 55
2 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลเนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 15 ก.พ. 56
3 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 12 มี.ค. 56
4 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 25 ก.ค. 56
5 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 25 ธ.ค. 57
เพชรบุรี
1 ท้องที่เขตอบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 57
2 ท้องที่เขตอบต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2557 3 ก.พ. 58
3 ท้องที่เขตอบต.นาวุ้ง อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2557 3 ก.พ. 58
4 ท้องที่เขตอบต.ต้นมะม่วง อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2557 19 มี.ค. 58
5 ท้องที่เขตอบต.ธงชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2558 5 มิ.ย. 58
6 ท้องที่เขตอบต.หนองโสน อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2558 27 ก.ค. 58
7 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2558 15 ม.ค. 59
8 ท้องที่เขตอบต.บ้านหม้อ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2559 2 พ.ย. 59
9 ท้องที่เขตอบต.ช่องสะแก อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2558 8 พ.ค. 60
เพชรบูรณ์
1 ท้องที่เขตอบต.นาป่า อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2556 23 ก.ย. 56
2 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557 19 ก.ย. 57
3 ท้องที่เขตอบต.สะเดียง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557 3 พ.ย. 57
4 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557  22 ม.ค. 58
5 ท้องที่เขตอบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 30 มิ.ย. 58
6 ท้องที่เขตอบต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 5 ส.ค. 58
7 ท้องที่เขตอบต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว **
16 ก.ย. 58
8 ท้องที่เขตอบต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 16 ก.ย. 58
9 ท้องที่เขตอบต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว **
18 ต.ค. 58
10 ท้องที่เขตอบต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 18 ต.ค. 58
11 ท้องที่เขตอบต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 11 ต.ค. 60
มหาสารคาม
1 ท้องที่อบต.แวงน่าง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 พ.ย. 54
2 ท้องที่อบต.เกิ้ง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ส.ค. 52
2.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 27 ก.ย. 55
2.2 • (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 28 ธ.ค. 58
3 ท้องที่อบต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 18 ก.ย. 52
4 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 26 ต.ค. 52
4.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 17 พ.ย. 54
5 ท้องที่อบต.ท่าสองคอน อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 16 ธ.ค. 52
มุกดาหาร
1 เขตเทศบาลตำบลมุก อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร พ.ศ. 2555 29 ส.ค. 56
2 เขตเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร พ.ศ. 2556 22 พ.ย. 56
3 เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร พ.ศ. 2556 4 ธ.ค. 56
4 เขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร พ.ศ. 2557
27 ต.ค. 57
5 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร พ.ศ. 2564 17 ส.ค. 64
ยโสธร
1 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลต.ตาดทอง อ.เมืองฯ จ.ยโสธร พ.ศ. 2555 29 เม.ย. 56
1.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 4 มิ.ย. 57
1.2 • (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
24 ต.ค. 57
ยะลา
1 เทศบาลนครยะลา อ.เมืองฯ จ.ยะลา พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ก.พ. 53
ร้อยเอ็ด
1 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.เหนือเมือง อ.เมืองฯ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 ก.ย. 56
2 ท้องที่อบต.ดงลาน อ.เมืองฯ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 31 ต.ค. 56
ระยอง
1 ท้องที่อบต.ตะพง อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2552  ** ถูกยกเลิกแล้วเมื่อ 18 มี.ค. 64 ** 6 ต.ค. 52
2 เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พ.ศ. 2553  ** ถูกยกเลิกแล้วเมื่อ 16 เม.ย. 64 ** 10 มี.ค. 53
3 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พ.ศ. 2553  ** ถูกยกเลิกแล้วเมื่อ 22 ก.พ. 64 ** 24 มี.ค. 53
4 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง พ.ศ. 2552  ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 30 มี.ค. 53
5 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พ.ศ. 2553  ** ถูกยกเลิกแล้วเมื่อ 25 ม.ค. 65 ** 9 เม.ย. 53
6 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2553 ** ถูกยกเลิกแล้วเมื่อ 24 ก.พ. 65 ** 29 เม.ย. 53
7 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2553 3 พ.ค. 53
8 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2553 3 พ.ค. 53
9 ท้องที่เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พ.ศ. 2553  ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 ต.ค. 53
10 ท้องที่เทศบาลตำบลน้ำคอก อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2556 25 ก.ค. 56
11 ท้องที่เขตอบต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พ.ศ. 2556 14 ส.ค. 56
12 ท้องที่เขตอบต.นาตาขวัญ อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2556 26 ส.ค. 56
13 ท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2556 29 ม.ค. 57
14 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมืองฯ จ.ระยอง พ.ศ. 2558  ** ถูกยกเลิกแล้วเมื่อ 25 มี.ค. 64 ** 10 ก.พ. 58
15 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง พ.ศ. 2564 17 มี.ค. 65
เลย
1 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย พ.ศ. 2552 28 ม.ค. 53
สงขลา
1 ท้องที่เขตอบต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา พ.ศ. 2555 6 ก.ค. 55
2 ท้องที่เขตอบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ. 2555 10 ก.ค. 55
3 ท้องที่เขตอบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ. 2556 4 มิ.ย. 56
3.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 7 มิ.ย. 60
4 ท้องที่เขตอบต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พ.ศ. 2556 14 พ.ย. 56
5 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พ.ศ. 2556 16 ธ.ค. 56
6 ท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองฯ จ.สงขลา พ.ศ. 2556 29 ม.ค. 57
7 ท้องที่เขตอบต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ. 2556 11 มี.ค. 57
8 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
28 มี.ค. 57
9 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
28 มี.ค. 57
10 ท้องที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา พ.ศ. 2557
30 พ.ค. 57
11 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา พ.ศ. 2557
29 ก.ย. 57
12 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ. 2557
29 ต.ค. 57
สตูล
1 พื้นที่บางส่วนของอบต.ควนขัน อ.เมืองฯ จ.สตูล พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 4 ม.ค. 56
สมุทรปราการ ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้วทั้งจังหวัด **
1 ท้องที่อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 ส.ค. 51
2 ท้องที่อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 ส.ค. 51
3 ท้องที่อบต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 ส.ค. 51
3.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 15 ก.พ. 54
4 ท้องที่อบต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ส.ค. 51
5 ท้องที่อบต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ส.ค. 51
6 ท้องที่อบต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ส.ค. 51
7 ท้องที่อบต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ส.ค. 51
8 ท้องที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 ส.ค. 51
9 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 ก.ย. 51
10 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 3 ธ.ค. 51
11 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลด่านสำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 10 ธ.ค. 51
12 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ธ.ค. 51
13 ท้องที่อบต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 ม.ค. 52
14 ท้องที่อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 6 ก.พ. 52
15 ท้องที่อบต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 15 ก.พ. 52
16 ท้องที่อบต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 17 มี.ค. 52
17 ท้องที่อบต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 17 มี.ค. 52
18 ท้องที่อบต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 เม.ย. 52
19 ท้องที่อบต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
20 ท้องที่อบต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
21 ท้องที่อบต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
22 ท้องที่อบต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
23 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
24 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
25 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
26 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
27 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
28 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
29 ท้องที่เขตเทศบาลต.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 22 มิ.ย. 52
30 ท้องถิ่นที่อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ส.ค. 52
31 ท้องที่อบต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ส.ค. 52
32 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลคลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ส.ค. 52
33 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 24 ส.ค. 52
34 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 9 พ.ย. 52
35 ท้องที่อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 25 พ.ย. 52
36 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 28 ม.ค. 53
37 ท้องที่อบต.บางปลา ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 29 ส.ค. 56
สมุทรสงคราม
1 ท้องที่เขตอบต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2552  ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 30 ต.ค. 52
2 ท้องที่เขตอบต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2552  ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 14 ม.ค. 53
3 ท้องที่อบต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 16 ส.ค. 53
4 ท้องที่อบต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2553 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 1 พ.ย. 53
5 ท้องที่เขตอบต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2556  ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 8 ม.ค. 57
6 พื้นที่บางส่วนในท้องที่เทศบาลตำบลสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 19 ก.พ. 58
สมุทรสาคร
1 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร) พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 20 พ.ค. 52
2 ท้องที่อบต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 26 ต.ค. 55
3 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 12 ธ.ค. 55
4 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 26 ธ.ค. 55
4.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 7 มิ.ย. 60
5 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 19 เม.ย. 56
6 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 15 ก.ค. 56
7 ท้องที่เขตอบต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 18 พ.ย. 56
8 ท้องที่อบต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 27 พ.ค. 57
9 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2557 16 ต.ค. 57
10 พื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตอบต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2557 26 ธ.ค. 57
11 ท้องที่เขตอบต.โคกกระบือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 14 ส.ค. 58
12 ท้องที่เทศบาลตำบลนาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2558
23 มิ.ย. 58
13 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 2 ก.ค. 58
14 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 13 ส.ค. 58
15 เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2558 17 พ.ย. 58
16 พื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตอบต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2560 5 ก.ย. 60
สระบุรี
1 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองฯ จ.สระบุรี พ.ศ. 2555 26 ต.ค. 55
2 เขตเทศบาลตำบลท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 21 มิ.ย. 56
3 เขตเทศบาลตำบลบางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พ.ศ. 2556 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 25 ก.ย. 56
4 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ตลิ่งชัน อ.เมืองฯ จ.สระบุรี พ.ศ. 2557
23 เม.ย. 57
5 ท้องที่เขตอบต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี พ.ศ. 2557 13 ต.ค. 57
5.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 29 มิ.ย. 63
6 เขตพื้นที่บางส่วนในท้องที่อบต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พ.ศ. 2557 31 ต.ค. 57
7 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองฯ จ.สระบุรี พ.ศ. 2557 12 ธ.ค. 57
8 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พ.ศ. 2557 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 29 ธ.ค. 57
9 ท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พ.ศ. 2557 5 ม.ค. 58
9.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
10 เขตเทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี พ.ศ. 2557 10 มี.ค. 58
11 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี พ.ศ. 2558 8 มิ.ย. 58
12 เขตอบต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี พ.ศ. 2557 9 มิ.ย. 58
13 เขตอบต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี พ.ศ. 2558 9 มิ.ย. 58
14 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.โคกสว่าง อ.เมืองฯ จ.สระบุรี พ.ศ. 2558 9 พ.ย. 58
15 พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พ.ศ. 2558 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 พ.ย. 58
สุโขทัย
1 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พ.ศ. 2556 20 ม.ค. 57
2 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.บ้านสวน อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย พ.ศ. 2557 25 ธ.ค. 57
สุราษฎร์ธานี
1 ท้องที่อบต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 มี.ค. 52
2 เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 23 มี.ค. 52
3 ท้องที่เทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 7 พ.ค. 52
4 ท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552 17 ก.ค. 52
4.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 พ.ย. 61
5 เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552 5 ก.พ. 53
6 ท้องที่เขตเทศบาลต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556 31 ก.ค. 56
7 ท้องที่อบต.บางใบไม้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556 12 พ.ย. 56
8 ท้องที่อบต.คลองน้อย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 18 มิ.ย. 58
9 ท้องที่อบต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556 27 ก.ค. 58
สุรินทร์
1 ท้องที่อบต.นอกเมือง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ พ.ศ. 2556 20 พ.ย. 56
1.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 18 ก.ค. 61
2 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.เฉนียง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ พ.ศ. 2556 20 ม.ค. 57
2.1 • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 22 มี.ค. 59
3 เขตอบต.คอโค อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ พ.ศ. 2556 25 ก.พ. 57
4 เขตเมืองสุรินทร์ อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ พ.ศ. 2557
29 ก.ย. 57
หนองคาย
1 ท้องที่เขตอบต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองฯ จ.หนองคาย พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 62
2 เขตเทศบาลต.โพธิ์ชัย อ.เมืองฯ จ.หนองคาย พ.ศ. 2563 22 ก.พ. 64
อ่างทอง
1 ท้องที่เขตเทศบาลตำบลป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พ.ศ. 2552 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 28 ม.ค. 53
อุทัยธานี
1 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 17 ม.ค. 55
2 เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2555 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 26 ก.ค. 55
3 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 15 ก.พ. 56
4 พื้นที่บางส่วนในเขตอบต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2554 ** มีผังเมืองรวมใช้บังคับแล้ว ** 30 ก.ค. 56
อุบลราชธานี
1 พื้นที่บางส่วนของอบต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พ.ศ. 2556 29 เม.ย. 56