อัพเดทกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

* ผู้ที่มีหนังสือ ‘กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)’ และ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว สามารถตรวจสอบและอัพเดทได้ที่นี่ *

#1/60  27 ก.ค. 60 แก้คำผิดในหนังสือกฎหมายใช้บ่อย (ปรับปรุง 9 พ.ย. 65)
#2/60  21 ก.ย. 60 ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินฯกรุงเทพมหานคร (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2)
#3/63  14 ธ.ค. 63 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A1, B6 และ C8)
#4/64  19 มี.ค. 64 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A7, A11 และ C3)
#5/64  24 มิ.ย. 64 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย A3) (ปรับปรุง 9 พ.ย. 65)
#6/65  19 ส.ค. 65 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B7)
#7/65  15 พ.ย. 65 อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย (สารบัญ, เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2)