APERTURE HOUSE

บ้าน-ช่อง-แสง

บ้าน-ช่อง-แสง (หรือที่คุ้นหูในชื่อ บ้านเปา) การันตีด้วยรางวัล Gold Medal Awards ของสมาคมสถาปนิกสยาม (ASA) ประจำปี 2559  คุณชนาสิต ชลศึกษ์ จาก Stu/D/O Architects บริษัทผู้ออกแบบ ได้ขยายความเกี่ยวกับช่องเปิดที่เน้นในเรื่องแสงและเงา อันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้ และกลายเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง

“ถ้าถามถึงคอนเซ็ปต์โดยรวมของบ้าน เริ่มต้นมาจากเจ้าของบ้านเอง ซึ่งเป็นภูมิสถาปนิก และเป็นดีไซเนอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพด้วย เราจึงแตกความคิดออกมาในเรื่องเฟรม มุมมอง แสงและเงา เลยนึกถึงศัพท์ที่ใช้ในวงการ  ถ่ายภาพคือ Aperture หมายถึง รูรับแสงของกล้องถ่ายรูป และคำว่า  ‘ช่องแสง’ ยังเอามาเล่นกับคำว่า ‘บ้านช่อง’ เลยเป็นที่มาของรูปแบบอาคาร คือ เล่นกับช่องว่างและช่องเปิด”

 

“ส่วนรายละเอียดของช่องแสงที่ว่านี้ เรานึกถึงโบสถ์ รงช็อง (Ronchamp) ของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เลอ คอร์บูซิเยร์ (Le Corbusier) ที่ออกแบบช่องเปิดให้เป็น Cube ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู คือ กรอบด้านนอกจะแคบ และขยายกว้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ภายใน เพื่อให้แสงเวลากลางวันที่สาดเข้ามาในโบสถ์มีเอ็กเฟ็กต์ที่นุ่มนวล แต่โปรเจ็กต์ของเรานี้กลับกัน ช่องเปิดที่เป็น Cube จะถ่างขยายกว้างออกสู่ภายนอก เราอยากให้แสงที่สาดเข้ามาในบ้านมีความคมชัด ขณะที่ตอนกลางคืน แสงที่ออกจากตัวบ้านมีความนุ่มนวล”

การออกแบบ บ้าน-ช่อง-แสง ยังคำนึงถึงขนาดและสัดส่วนของช่องเปิด โดยช่องเปิดแต่ละบล็อกเมื่อมองจากภายนอกจะมีขนาดเท่ากัน แต่กลับกันหากมองจากภายใน จะมีขนาดแตกต่างกันไป บล็อกช่องเปิดที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนี้จึงได้ผลลัพธ์ทั้งแสงเงาและความหลากหลายน่าสนใจ (Variation) ไปพร้อมกัน