home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
การสัมมนา การปรับปรุงคุณภาพและมารตฐานในธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม 04/03/2016
สำนักงานศาลยุติธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ ยกเลิกการจ้างออกแบบอาคารที่ทำการศาลมาตรฐาน ขนาด 16 บัลลังก์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 04/03/2016
โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 02/03/2016
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยงานสถาปนิก'59 25/02/2016
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา 24/02/2016
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559 19/02/2016
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 17/02/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 17/02/2016
โครงการคณะผู้แทนการค้าไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังการ กิจกรรม Business Forum & Matching 17/02/2016
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน 16/02/2016
หลักสูตร Master of Landscape Architecture ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 04/02/2016
ประกาศ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างออกแบบอาคารชั่วคราวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารชั้นเดียว 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 04/02/2016
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 04/02/2016
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง 04/02/2016
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 29/01/2016
โครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงหรือพิการ 2559 29/01/2016
ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากร ด้านสถาปัตยกรรม ระหว่าง ASA และ JIA 28/01/2016
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 26/01/2016
29 - 31 ม.ค. 29 | งานสถาปนิกทักษิณ'59 "South Up : หยับหรอย" 14/01/2016
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน จำนวน 1 หลัง 05/01/2016

Pages