home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
ยกเลิกกฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 13/06/2017 22/06/2017
ยกเว้นกฎหมายให้วิศวกร-สถาปนิกจีนในโครงการรถไฟความเร็วสูง 21/06/2017 21/06/2017
แก้ไขผังเมืองรวมเชียงใหม่ยกเว้นการจำกัดความสูงอาคารสาธารณสุข 16/06/2017 16/06/2017
ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน 08/06/2017 08/06/2017
คำสั่งกทม.เรื่องมอบอำนาจของผู้ว่าฯตามกฎหมายควบคุมอาคาร 16/03/2017 16/03/2017
กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้างโดยรอบบริเวณรัฐสภาแห่งใหม่ 01/03/2017 09/03/2017
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 28/02/2017 28/02/2017
ยกเว้นกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร 23/02/2017 23/02/2017
จัดสรรต่ออายุการยกเว้นผ่อนผันสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงปี 2562 21/02/2017 21/02/2017
โยธาฯเตรียมคลอดผังระบายน้ำ คุมเข้มสร้างบ้าน 17/02/2017 17/02/2017
ข้อกำหนดมาตรฐานและลักษณะที่พักริมทาง 16/02/2017 16/02/2017
แก้ไขความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 14/02/2017 14/02/2017
ศาลปกครองสั่งระงับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนเซส 12/01/2017 12/01/2017
ประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ ต้นปี 2560 12/01/2017 12/01/2017
ปรับปรุงกฎกระทรวงโรงงานกำหนดหลักเกณฑ์ตั้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3 12/01/2017 12/01/2017
อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #8/59 24/11/2016 24/11/2016
ควบคุมสัญญาการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัย 15/11/2016 23/11/2016
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณห้ามก่อสร้างฯ โดยรอบสวนหลวง ร.9 02/08/2016 03/11/2016
อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #7/59 25/08/2016 20/10/2016
ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.ผังเมืองฉบับใหม่ กำหนดผังระดับนโยบาย-ปฏิบัติ ดึง ‘อปท.’ร่วมทำผังเมือง 22/09/2016 22/09/2016
เพิ่มเรื่องทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 23/08/2016 23/08/2016
กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 23/08/2016 23/08/2016
กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 09/08/2016 09/08/2016
ต่ออายุพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต พัทยา ชะอำ,หัวหิน,ปราณบุรี 02/08/2016 05/08/2016
ISA เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 31/08/2015 20/06/2016
บริการอัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร 02/04/2014 25/04/2016
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่ และพังงา 05/04/2016 05/04/2016
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 05/04/2016 05/04/2016
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯลฯ เป็นกรรมการผังเมือง 26/01/2016 14/03/2016
คสช.แก้ไขพรบ.สิ่งแวดล้อมขั้นตอน EIA 10/03/2016 10/03/2016

Pages