NEW FACES : ให้ทุกชิ้นงานการันตีคุณภาพของ OCTANE ARCHITECT & DESIGN

 

หากนิยามการทำงานของสถาปนิกกลุ่มนี้ ว่าพวกเขามุ่งสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแข่งขันและเอาชนะใจตัวเองก็คงไม่ผิดนัก

เมื่อทุกชิ้นงานที่รังสรรค์มาจาก OCTANE ARCHITECT & DESIGN  ล้วนใช้หัวใจนำทางพร้อมเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อพัฒนาตัวเองว่า จะทำอย่างไรให้สามารถออกแบบผลงานได้อย่างเป็นเอกลักษณืและแตกต่างจากเดิมทุกครั้ง

ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่วารสารอาษาครู ฉบับ 11

NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

ช่วยเล่าถึงการก่อตั้งหรือจุดเริ่มต้นของออฟฟิศ

OCTANE ARCHITECT & DESIGN  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 เป้าหมายทางวิชาชีพที่เราต้องการคืองานทุกชิ้นที่เราทำจะเป็นงานที่เราภาคภูมิใจ จะไม่มีงานที่จำเป็นต้องรับเพื่อเลี้ยงออฟฟิศ และเราจะมีเวลามากพอที่จะทำทุกงานอย่างตั้งใจที่สุด เพื่อมอบให้ลูกค้าที่เชื่อและให้อิสระกับเรา เราเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดจากการเพิ่มจำนวนสถาปนิกในบริษัท หรือปริมาณงาน นอกจากนี้เรามองว่าสิ่งที่ยากและสำคัญคือ ทำอย่างไรให้งานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยไม่ซ้ำกับผลงานในอดีตทั้งของตัวเองและสถาปนิกท่านอื่น ซึ่งเอกลักษณ์นี้นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าของโครงการแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับการใช้งานจริงอีกด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือการควบคุมให้ผลงานเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมีความงามไม่ต่างจากภาพ perspective ที่เป็นเหมือนสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

 

 

ลักษณะงานที่เน้น/สนใจ หรือประเภทอาคารที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

โครงการที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับความงามทางสถาปัตยกรรม เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท ทาวน์โฮม สำนักงาน เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นโครงการที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น

 

ในการทำงานที่ผ่านมามีโครงการไหนหรือเรื่อง อะไรที่ประทับใจ ที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมหนึ่งชิ้นตั้งแต่เริ่ม ต้นออกแบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จใช้เวลายาวนาน หลายครั้งความสัมพันธ์ของสถาปนิกและเจ้าของบ้านก็พัฒนาไปด้วยเช่นกัน เราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามที่ปรากฎในสัญญา จนมา เป็นพี่น้องกัลยาณมิตรในชีวิตจริง

ความยาก ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เจอในการทำออฟฟิศตนเองและแก้ปัญหาหรือผ่านพ้นมันมาได้อย่างไร

ในช่วงเริ่มต้นแรกๆ มีอุปสรรคในการหาโครงการที่ดีเนื่องจากยังไม่มีผลงานนัก เช่น เป็นโครงการรีโนเวทต่อเติมขนาดเล็กที่งบประมาณไม่มากได้ค่าบริการทางวิชาชีพน้อย แต่เราก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ สะสมผลงานทำให้ลูกค้าในช่วงต่อๆ มาเชื่อมั่นและได้รับโอกาสที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

 

 

มองว่าสถาปนิกรุ่นใหม่และวงการปฏิบัติวิชาชีพเป็นอย่างไรบ้าง มีความแตกต่างกันไหมเมื่อ 5 หรือ 10 ปีก่อนหรือไม่ อย่างไร หรือมีพัฒนาการอย่างไร

แตกต่างมากและมีแนวโน้มที่จะเกิดสำนักงานสถาปนิกใหม่ๆ มากขึ้น โดยที่อายุของผู้ก่อตั้งจะลดลงและมีพนักงานจำนวนน้อย สำหรับลูกค้าเองก็ให้คุณค่ากับงานออกแบบมากขึ้น และมีรสนิยมที่ดี ส่วนสถาปนิกไทยนั้นมีความสามารถสูงหลายท่าน สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

อยากฝากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรให้สถาปนิกรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศต่างๆ หรือทั้งกลุ่มที่อยากจะเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเอง

ต้นทุน สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ และโอกาสในชีวิต ของแต่ละคนไม่เท่ากัน เราเชื่อว่ามีสถาปนิกที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศหลายๆ ท่านมีความสามารถสูงมากกว่าเราด้วยซ้ำ แต่ด้วยเงื่อนไขบางอย่าง เช่น อาจต้องดูแลครอบครัวที่เจ็บป่วย จึงไม่สามารถรับความเสี่ยงที่จะออกมาทำออฟฟิศเองได้ ทั้งนี้การทำออฟฟิศของตัวเองต้องใช้ความทุ่มเท โดยเฉพาะด้านเวลาจนบางครั้งอาจจะทำให้ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ พวกเรามองว่าไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็ไม่มีผิดไม่มีถูก ไม่มีใครดีกว่าใคร ทั้งหมดเป็นการตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่านเอง

 


Founded in: 2015

Founder: Thawin Harnboonseth and Kittichon Phukiatkong

Number of staff: 3