NEW FACES : เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ค้นหาคุณค่าสถาปัตยกรรมกับ ‘NITAPROW’

 

ติดตามความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ #เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยรายละเอียด

จากนิษฐาพราว สตูดิโอสถาปนิกที่เชื่อในการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และประณีต พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจและความสุขที่เกิดได้รอบตัวจากสถาปนิกกลุ่มนี้ได้ที่วารสารอาษาครู ฉบับ 11 NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการงานของออฟฟิศ

นิษฐาพราวทำงานออกแบบตั้งแต่งานวางผัง สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และนิทรรศการ เราเชื่อในกระบวนการการสร้างสรรค์ งานอย่างประณีต ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ ทั้งศิลปิน วิศวกร นักวิจัย รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่คำนึงถึงมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์

หลักการทำงานของออฟฟิศคือความสุขกับทุกขั้นตอนของการทำงาน งานออกแบบที่เราสนใจคืองานที่ดูเรียบแต่แฝงไปด้วยรายละเอียด ไม่ใช่เพียงเพราะเราเห็นความงามในความเรียบง่ายแต่เพราะงานที่ดูเรียบง่ายมักจะไม่ใช่งานที่ง่าย การออกแบบให้เรียบง่ายมีความท้าทายที่จะต้องคิดว่าทำอย่างไร งานก่อสร้างจะออกมาได้เรียบร้อยประณีตที่สุด

 

จากการทำงานที่ผ่านมา นิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไร หรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม                                          

เราเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่มันสร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นหลัง ด้วยความที่งานสถาปัตยกรรมนั้นส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างยืนยาวเมื่อเทียบกับชีวิตของเรา และยังมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมที่ตั้งของมันไปอีกนาน เราจึงสนใจความสัมพันธ์ของงานออกแบบกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อเสื่อมกาลเวลาผ่านไป ในเชิงประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมยังเป็นเสมือน ‘อัตชีวประวัติ’ ที่คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้ ค้นคว้า และต่อยอดองค์ ความรู้ต่อไปได้ในอนาคต

 

 

มองว่าสถาปนิกรุ่นใหม่และวงการปฏิบัติวิชาชีพเป็นอย่างไรบ้าง มีความแตกต่างกันไหมเมื่อ 5 หรือ 10 ปีก่อนหรือไม่ อย่างไร หรือมีพัฒนาการอย่างไร

ในยุคนี้สื่อออนไลน์และ social media เป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เด็กสมัยนี้สามารถค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จากทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ freelance ทำได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในออฟฟิศใหญ่ๆ หากมีความขยันพอที่จะขวนขวายเอง แต่เพราะยุคนี้เป็นยุคที่คนให้ความสำคัญกับภาพสวยมากกว่าแก่นของงาน ซึ่งทำให้คนให้คุณค่าของงานสถาปัตยกรรมฉาบฉวยมากขึ้น

 

 

อยากฝากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรให้สถาปนิกรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศต่างๆ หรือทั้งกลุ่มที่อยากจะเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเอง

อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่ต้องมีมากกว่าใจรักและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทนและความใจเย็นเป็นอย่างสูง เพราะกระบวนการตั้งแต่เริ่มออกแบบไปจนจบสิ้นสุดการก่อสร้างอาจใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปี ซึ่งถ้าเราหมั่นหาแรงบันดาลใจ จากสิ่งรอบตัวและมีความสุขกับงานที่ทำ ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่เราก็จะสามารถอยู่ในสายงานนี้ได้อย่างมีความสุข

 


Founded in: 2017

Founder: Nita Yuvaboon and Prow Puttorngul

Number of staff: 9 www.nitaprow.com