home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ASA Website รูปแบบใหม่

 

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อรองรับการเข้าถึงมูลและเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ ทำให้อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้สมาคมฯ จะมีการเปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในเร็วๆ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

* หมายเหตุ การปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ ครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนเมนู “ค้นหางาน” หรือ "JOB"โดยผู้ที่ต้องการโพสต์ประกาศรับสมัครงาน จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น