home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Highlight

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการ Live Design Discourse Workshop
1 ก.ค. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 9/60 "Media Facade"
Live Design Discourse The Essential Framework : KLAF 2017
ASA Website รูปแบบใหม่
สั่งซื้อหนังสือ : กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)
การบรรยาย HOLODECK Architects *ปิดการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ CONTEMPLATIVE DIALOGUES WORKSHOP by HOLODECK Architects
24 มิ.ย. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 8/60 "เยี่ยม Glassform / Glass for better living"
โครงการจัดทำต้นฉบับหนังสือ "บ้านในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9"
ประกาศรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560
5-7 มิ.ย. 60 | โครงการอบรม BIM รุ่น 14 และการใช้งาน Autodesk Revit 2017
22 ก.ค. 60 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2560 "กาวยึดติดและยาแนวรู้แล้วยัง?"
2-7 พ.ค. 60 | งานสถาปนิก'60 : "บ้าน บ้าน BAAN BAAN Reconsidering Dwelling"
ระดมทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Pages